O Stowarzyszeniu

logo_elipsa_nowe

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała powstało na spotkaniu założycielskim 30 kwietnia 2010 r. Po złożeniu w Sądzie Rejonowym w Białymstoku wymaganych prawem dokumentów, zostało zarejestrowane 23 czerwca 2010 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego momentu rozpoczęło swoją pracę statutową.

Stowarzyszenie skupia osoby w różnym wieku i różnych profesjach. Łączy nas wspólna troska o podnoszenie świadomości historycznej i kulturowej w naszym społeczeństwie. Jesteśmy przekonani, że historia naszego narodu i jego kultura zasługują na utrwalenie w sercach Polaków. Pragniemy naszą działalnością wzbudzić dumę z bycia Polakiem, a jednocześnie dostrzec całe bogactwo kultury europejskiej. Za Janem Pawłem II powtarzamy, że nie ma tożsamości narodów bez znajomości ich własnej historii.

 

Realizujemy swoje cele poprzez gromadzenie informacji o historii miejscowości, w których żyjemy i tych, z których pochodzimy. Pragniemy przypominać pozytywne wydarzenia z naszych dziejów, oraz osoby których życie i praca poświęcone były dobru wspólnemu.

 

Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami i jednostkami samorządu terytorialnego. Oferujemy ciekawe prelekcje, wsparte prezentacją oryginalnych przedmiotów historycznych. Podejmiemy współpracę wokół prac badawczych i dokumentacyjnych, dotyczących historii miejsca naszego zamieszkania.

 

Szczególną troską pragniemy otoczyć miejsca pamięci narodowej. Uważamy, że troska o miejsca, w których działa się nasza historia jest naturalnym obowiązkiem Stowarzyszenia. Mieszkańcy miast, miasteczek i wsi powinni mieć możliwość odkrycia na nowo, że w ich miejscowościach działy się wydarzenia doniosłe dla naszej Ojczyzny i, że każdy z nas nosi w sobie cząstkę tych wydarzeń.

 

Regularnie w ostatni czwartek każdego miesiąca zapraszamy na ciekawą prelekcję, połączoną z dyskusją. Jest to doskonała okazja do bliższego przyjrzenia się naszej działalności.

Komentowanie wyłączono.