15.11.2011 – Prośba o wsparcie inicjatywy

Pragniemy dołączyć się do apelu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Choroszczy na rzecz ufundowania sztandaru Publicznemu Gimnazjum im ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy.

W dniu 25 października tego roku na zebraniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Choroszczy został powołany Społeczny Komitet na rzecz ufundowania sztandaru Publicznemu Gimnazjum im ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy w 10 rocznicę nadania imienia szkole. W jego skład weszli przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej tejże szkoły. Podpisano również umowę na wykonanie sztandaru z firmą „Kramex” z Suwałk i uzgodniono projekt sztandaru.

 

 Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi. Symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. W sztandarze poprzez zawarte w nim elementy (barwy, herb, hasła) zamykają się dzieje szkoły, jej patrona i lokalnej społeczności jako cząstki nadrzędnego dobra; Ojczyzny – Polski, której symbolem jest orzeł Biały.

 

 Z doświadczenia wielu szkół można śmiało powiedzieć, że nadanie sztandaru szkole sprawia, że oprawa szkolnych apeli i akademii staje się bardzo uroczysta. Szkoła wiele zyskuje w zakresie wychowania i kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów.

 

 Błogosławiony Jan Paweł II Papież, Wielki przyjaciel patrona naszej szkoły mówił:

 

„Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.”

 

 W innym miejscu wołał:

 

„Czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska.

 

To imię nas wszystkich określa.

 

To imię nas wszystkich zobowiązuje.

 

To imię nas wszystkich kosztuje.”

 

 Proszę lokalną społeczność o wsparcie tej wspólnej inicjatywy, bo jest to nasza szkołą i będzie to również nasz sztandar.

 

 Przewodniczący Rady Rodziców

 

Piotr Waczyński

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.