Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


 

APEL POLEGŁYCH
z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odczytany 1 marca 2016 przed kwaterą partyzancką na cmentarzu w Izbiszczach

Szanowni Państwo!

Stajemy w dzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych do uroczystego Apelu, aby oddać hołd wszystkim żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą.
Chylimy głowy i oddajemy cześć żołnierzom Wojska Polskiego i cywilom, którzy we wrześniu 1939 roku wobec agresji niemieckiej i rosyjskiej stanęli do obrony Ojczyzny. Zapłacili za to krwią i utratą życia.

STAŃCIE DO APELU

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Was! Obrońców Ojczyzny spod Nowogrodu, Łomży, Strękowej Góry, Zambrowa i Kocka.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Do Was wołam! Żołnierze 42 Pułku Piechoty, 10 Pułku Ułanów z Białegostoku, 33 Pułku Piechoty z Łomży, 71 Pułku Piechoty z Zambrowa, rozsieliście swe kości po całej podlaskiej ziemi, pokazując światu męstwo żołnierza polskiego.

STAŃCIE DO APELU

CHWAŁA BOHATEROM!

Do Was wołam nieugięci!, którzy pomimo klęski wojny obronnej w 1939 roku przystąpiliście do budowy Polskiego Państwa Podziemnego. To Wy stworzyliście Polską Organizację Powstańczą, Związek Walki Zbrojnej, Armię Krajową, Narodowe Siły Zbrojne i Bataliony Chłopskie.

STAŃCIE DO APELU

CHWAŁA BOHATEROM!

Ciebie wzywam płk. Władysławie Liniarski, wzywam twoich oficerów i żołnierzy białostockiego Okręgu Armii Krajowej, którzy podjęliście walkę z kolejnymi okupantami ziemi białostockiej.

STAŃCIE DO APELU

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam organizatora placówki nr 8 Armii Krajowej w Choroszczy – por. Antoniego Lebiedzińskiego i jego żołnierzy. Wzywam organizatorów placówki nr 10 Armii Krajowej w Śliwnie – ks. maj. Władysława Saracena, kpt. Józefa Świrniaka, por. Jana Dziejmę, ppor. Emiliana Dziejmę. plut. Antoniego Dziejmę, Julię Dziejmą, plut. Antoniego Nierodzika, Józefa Kościuczyka, Antoniego STAŃCE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM

Wzywam 163 żołnierzy Armii Krajowej placówki Barszczewo – Śliwno i tych, których imion nie znamy, spoczywających na cmentarzach w Izbiszczach, Konowałach, Choroszczy i innych.

STAŃCIE DO APELU

CHWAŁA BOHATEROM!

Was wzywam kierownicy szkół z terenu przedwojennej gminy Choroszcz. To Wy przekazaliście młodzieży patriotyzm i nauczyliście czym jest Polska. Wzywam – Antoniego Bućko, Jana Hołuba, Czesława Sucharskiego, Józefa Świrniaka, Jana Mancewicza, Władysława Kurczaka, Leonarda Prystroma. Spotkały Was za to represje i śmierć.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM

Wzywam Was! żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze.

Wzywam aresztowanych i męczonych na śledztwach. Wzywam skazanych na wieloletnie więzienie i wykluczonych z życia społecznego.

STAŃCIE DO APELU

CHWAŁA BOHATEROM

Wzywam Was, których groby znajdują się w tej kwaterze partyzanckiej w Izbiszczach , Was, żołnierzy Armii Krajowej, którzy polegliście w walce. Wzywam – Kazimierza Kłosowskiego, Józefa Sokoła, Dwóch żołnierzy których imion nie znamy, Antoniego Bołłtruczyka, Szczepana Trypuza.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM

Do Was wołam! Polegli, zamordowani, zmarli z ran i zaginieni w długiej i krwawej drodze do niepodległej i wolnej Ojczyzny. Zapewniamy Was, że Wasza ofiara nie poszła na marne. Z Waszej krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje Wam najwyższą cześć. Do was zwracam się potomni! Czynów i imion żołnierzy, którzy oddali życie w walce o niepodległość – nie zapomnijcie. Niech ich postawa i bohaterskie czyny utrwalone w naszej świadomości i tradycji oręża polskiego, będą przykładem wierności i oddania Ojczyźnie.

CHWAŁA BOHATEROM

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.