Przemówienie prezesa Stowarzyszenia w dn. 1 marca wygłoszone w Dniu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

Szanowni Państwo,
1 Marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. W tym dniu, my Polacy składamy hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Armia Krajowa zjednoczona z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, Batalionami Chłopskimi była wojskiem tego podziemnego państwa. To członkowie tych organizacji podjęli walkę zbrojną o wolną i suwerenną Polskę z okupantem niemieckim i sowieckim w latach II Wojny Światowej i bezpośrednio po niej. Jej żołnierze nie godzili się na zniewolenie polityczne i gospodarcze kraju. Nie godzili się na Polskę bezbożną i budowaną na obcych wzorach. Stawiali opór przemocy tak długo dopóki przemocą, nie zostali pokonani. Skutkiem czego Rosjanie zainstalowali w Polsce socjalizm, który po różnych modyfikacjach trwa do dnia dzisiejszego. Polska nie jest suwerennym państwem a decyzje dotyczące naszego kraju podejmują nadal obce mocarstwa. Na terenie naszego kraju stacjonują po raz kolejny obce wojska. Kolejne rządy nie przywróciły Polakom prawa do posiadania broni, odebranego przez zaborców w czasach powstań narodowych. Narzuca się Polakom poprawność polityczną i obce ideologie oraz bezwzględnie zwalcza się na różne sposoby Kościół Katolicki. Żołnierze Państwa podziemnego spełnili swój obowiązek wobec Ojczyzny. Dzisiaj troska o dobro państwa spada na nasze pokolenie. Nie bądźcie obojętni, angażujcie się społecznie i politycznie w pokojowej pracy dla dobra naszej wspólnej Ojczyzny -Polski.

Proszę Państwa

Znajdujemy się na jedynej w gminie Choroszcz kwaterze, na której znajdują się groby żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Przed nami grób :

1. kap. Józefa Świrniaka ps. „Czarny”, „Duch”, „Zew”. Wielki patriota, już jako uczeń gimnazjum w Łańcucie walczył w 1919 r. ramach POW o Polski Lwów. Był jednym z budowniczych szkoły w Kruszewie i jej kierownikiem przez 12 lat. Był też komendantem założonej przez siebie w Izbiszczach Drużyny Strzeleckiej „Strzelec”. W okresie II Wojny Światowej był głównym organizatorem Armii Krajowej w gminie Choroszcz. Pełnił funkcję oficera wywiadu AK Okręg Białystok- Miasto. Zmarł w rękach Gestapo 27 kwietnia 1944 r.

2. ppor. Czesława Sucharskiego nauczyciela w Szkole Powszechnej w Kruszewie w latach 1924-31. Będąc uczniem gimnazjum w Kole w 1920 r. zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Uczestniczył we wszystkich bitwach podczas ofensywy wojsk polskich znad Wieprza, w tym bitwy o Białystok, która miała miejsce 22 sierpnia 1920 r.. We wrześniu 1939 r., jako oficer rezerwy, ochotniczo zgłosił się do oddziału WP broniącego Księżyna. Trafił do niewoli rosyjskiej, został zamordowany w Katyniu. Gdy wieść o tym dotarła do Kruszewa, Jego wychowankowie zbudowali mu symboliczną mogiłę. Została ona zniszczona przez funkcjonariuszy UB, dziś znów została odbudowana.

3. ppor. Kazimierza Kłosowskiego ps. „Dąb” komendanta placówki AK w Kobylinie. Poległ z ręki żandarmów niemieckich 5 lipca 1943 r. na polach Kruszewa, gdy szedł do domu Jana Dziejmy – komendanta miejscowej placówki w Śliwnie.
4. por. AK, nazwisko nieznane. Zginął na łąkach Śliwna latem 1942 r. z ręki burmistrza Starosielc Johana Cimocha.

5. Grób Józefa Sokoła ps. „Słoma” z koloni Izbiszce. Zginął w obozie Stutthof w lipcu 1944 r., osadzony tam przez Niemców za przynależność do Armii Krajowej.

6. Szczepana Trypuza ps. „Lin” żołnierza AK z Kruszewa. Zraniony przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 3 października 1945 r., zmarł na wskutek odniesionych ran. Był poszukiwany jako dezerter z Milicji Obywatelskiej. Brał udział w największej zwycięskiej bitwie partyzanckiej z siłami MO, UB, KBW, która miała miejsce w lipcu 1945 r. pod Ogółami w pobliżu Czarnej Wsi.
.
7. kpr. Antoniego Bołtruczyka ps.”Kruk” żołnierza AK z Klepacz, który zginął w maju 1946 r. podczas obławy UB w Pańkach.

W pobliżu tej kwatery żołnierskiej znajdują się groby założycieli miejscowej placówki Armii Krajowej: Julii, Antoniego i Emiliana Dziejmy oraz Józefa Kościuczyka ze Śliwna. Grób komendanta placówki Jana Dziejmy znajduje się na cmentarzu w Juchnowcu, a grób kapelana AK ks. maj. Władysława Saracena jest na cmentarzu w Czarnej Wsi. Żołnierzami placówki nr 10 Armii Krajowej byli mieszkańcy Śliwna, Kruszewa, Izbiszcz, Konował, Pańk, Rogowa, Kościuk, Zaczerlan i Barszczewa. Było ich wielu. Podczas lipcowej zbiórki w 1944 roku, w ramach akcji „Burza”, na grądzie „Sosnowca” stawiło ich 163. Wszyscy, których wymieniłem z imienia i nazwiska i Ci, których nie wymieniłem, służyli Polsce jak potrafili. Dlatego zasługują na naszą pamięć i modlitwę.

Zapraszam Państwa do modlitwy za wszystkich żołnierzy podziemia:
– poległych w walce
– zamordowanych w śledztwach i w obozach
– zmarłych śmiercią naturalną
aby dobry Bóg dał im życie wieczne.
Cześć ich pamięci!!

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.