Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Zapraszamy do lektury przemówienia prezesa naszego Stowarzyszenia wygłoszonego podczas obchodów w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Od kilku lat obchody kolejnych rocznic wybuchu II Wojny Światowej rozpoczynamy Komunikatem Specjalnym polskiego radia. Robimy to dlatego , gdyż oddaje on grozę tamtego poranka.

1 września 1939 roku o piątej rano, bez wypowiedzenia wojny Niemcy i Słowacja napadły na nasz kraj. Naród niemiecki zatruty ideą narodowego socjalizmu, pragnął przywłaszczyć dobytek Polaków i uczynić z nich niewolników. Armia niemiecka wykazała się niespotykaną dotąd w świecie bezwzględnością i okrucieństwem. Hitler nakazał zabijanie Polaków bez względu na płeć i wiek.

Cały naród przystąpił do obrony ojczyzny. Rozpoczęła się bohaterska a zarazem rozpaczliwa obrona granic. Od strony Prus, Białostocczyzny broniła Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew”. W jej skład wchodziły pułki z Białegostoku, Łomży i Zambrowa. Trzynaście dni krwawych walk, z wielokrotnie silniejszym niemieckim korpusem pancernym, zakończyło się zagładą zgrupowania „Narew”. Nieliczni żołnierze, którzy wyrwali się z okrążenia, dalej walczyli pod rozkazami gen. Franciszka Kleeberga. W okolicach 15 września 1939 roku niemieckie natarcie zostało wyhamowane mniej więcej na linii Bugu. Pomimo zajęcia przez najeźdźcę połowy kraju, Wojsko Polskie nadal posiadało zdolność obronną. We wschodniej części kraju mieliśmy duże rezerwy w ludziach oraz broni i amunicji, celowo tam zgromadzonej. Niestety atak Armii Czerwonej 17 września 1939 roku odciął armię polską od tych rezerw. Walka na dwa fronty musiała skończyć się naszą klęską. Myślę, że żadne państwo świata nie było w stanie obronić się przed tymi dwoma agresorami.

Do naszej klęski przyczyniła się też naiwna wiara ówczesnych elit politycznych w gwarancje bezpieczeństwa udzielane nam przez kraje zachodu.

II Wojna Światowa przyniosła Polsce straszliwe straty. Straciliśmy jedenaście milionów obywateli z czego połowa została zabita lub zamordowana. Zostały wybite prawie całe elity polityczne, wojskowe, gospodarcze i kulturalne.

Szanowni Państwo

1 września 1939 roku to nie tylko dzień chwały Oręża Polskiego. Jest to również dzień hańby dla Francji i Anglii. Kraje te będąc naszymi sojusznikami, nie udzieliły walczącej Polsce żadnej pomocy. Jest to również dzień hańby dla Ameryki, to bankierzy z tego kraju pożyczyli Hitlerowi pieniądze na zbrojenia. Prezydent Stanów Zjednoczonych oddał Polskę jesienią 1944 roku do sowieckiej strefy okupacyjnej. 1 września to dzień hańby dla części mniejszości narodowych zamieszkałych na terytorium II Rzeczypospolitej. Podjęli oni współpracę najpierw z okupantem sowieckim, a potem z niemieckim wstępując ochotniczo do formacji SS. Dopuścili się też wielu zbrodni na Polakach w Ponarach, na Wołyniu, Podolu czy podczas tłumienia Powstania Warszawskiego.

Drodzy PaństwoR

Przyszliśmy tu , pod ten pomnik aby oddać hołd obrońcom Ojczyzny, aby uczcić ich męstwo i poświęcenie dla dobra wspólnego.

Oddajmy hołd Polakom, cywilnym ofiarom wojny zamordowanym w Nowosiółkach, Bacieczkach, Pietraszach, Grabówce oraz w innych miejscach.

Oddajmy hołd 400 obywatelom Choroszczy wyznania mojżeszowego, przemocą zawiezionych do obozu w Treblince i tam zamordowanych.

Oddajemy hołd 300 żołnierzom podziemia, zamordowanych w Białostockim więzieniu przy ul. Południowej.

Oddajmy hołd 600 ofiarom obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Pamiętajmy o o zbrodniach dokonanych na Polskim narodzie przez Niemców, Rosjan, Ukraińców, Litwinów i rodzimych zdrajców na czele z prezydentem Bierutem.

Proszę Was, przekazujcie tę prawdę kolejnym pokoleniom Polaków.

Chwała bohaterom !

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.