Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Choroszczy

DSC_0779

Szanowni Państwo

Spotykamy się w miejscu bardzo ważnym dla naszego miasta. Tu od dziesięcioleci gromadzą się mieszkańcy gminy w okresie ważnych świąt i wydarzeń historycznych. Dziś jest ku temu podwójny powód.

Właśnie obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 roku, po obronie Polski i Europy przed bolszewikami. Upamiętnia Ono śluby lwowskie Króla Jana Kazimierza. Na prośbę biskupów polskich w 1924 roku święto przeniesiono na 3 maja. Chodziło o to, by podkreślić związek tego święta z pierwszą polską konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni.

Rocznica uchwalenia tej konstytucji jest drugim powodem dla jakiego się spotkaliśmy.

Drodzy Państwo
Konstytucja ta powstała w warunkach całkowitego rozkładu władzy państwowej. Mieliśmy chwiejnego i słabego króla, niezdolnego do kierowania państwem, oraz zdemoralizowane, leniwe, rozpite i przekupne elity polityczne. Zarówno król jak i politycy brali łapówki od Rosjan, Prusaków i Austriaków, nie dbając o interes własnego państwa. Wejście polityków na tą drogę doprowadziło do upadku państwa.

W tej sytuacji środowiska patriotyczne podjęły próbę naprawy państwa. W wyniku tych prac uchwalono konstytucję, która usuwała wady starego ustroju politycznego. Próba ta niestety się nie powiodła i skończyła się rozbiorem państwa Polskiego przez sąsiadów. Utraciliśmy niepodległość na ponad sto lat.

Dopiero pokolenie Józefa Piłsudskiego wychowane na doświadczeniach Powstania Styczniowego z 1863 roku, pracą organiczną i zbrojną wywalczyło dla Polski niepodległość. Pokolenie to sprawiło, że Polska po 19 latach II Rzeczypospolitej stała się nowoczesnym Europejskim państwem, z którym się wszyscy liczyli. Nienawiść naszych sąsiadów do takiej Polski, była tak wielka, że wspólnie napadli na nią w 1939 roku i zrównali z ziemią. Stało się to dlatego też, że zdradzili nas sojusznicy którymi byli Francuzi i Anglicy. Aby uzmysłowić szczególnie młodym Polakom skalę strat wojennych, powiem tylko, że pierwszy spis ludności po wojnie, ujawnił brak dwunastu milinów Polaków. Okazało się, że obaj wrogowie wymordowali prawie wszystkich obywateli polskich z wyższym wykształceniem, ocalało jedynie 1,8%. Te elity nie zostały nigdy odbudowane, co jest przyczyną wielu naszych współczesnych kłopotów.

 Drodzy Państwo
Polska jest państwem o tysiącletniej państwowości. Znakiem jej są trzy podstawowe symbole:

1. To barwa flagi narodowej w kolorze białym i czerwony. Gdy rozejrzymy się, ujrzymy, że są wokół nas rozwieszone. Powodem tego są nie tylko dzisiejsze dwa święta, ale również wczorajszy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wczoraj zanieśliśmy naszą biało-czerwoną flagę do Krypna. Do naszej Matki Boskiej Pocieszenia. Prosiliśmy Ją o opiekę nad naszą Ojczyzną.

2. Drugim symbolem jest Hymn Państwowy, którym od 1927 roku jest Mazurek Dąbrowskiego, za chwilę go zaśpiewamy.

3.Trzecim symbolem państwa Polskiego jest godło, naszym godłem jest orzeł biały w koronie. Stoimy właśnie przed odbudowanym pomnikiem, wzniesionym w1934 roku przez mieszkańców Choroszczy swoim bohaterom, którzy oddali życie, aby Polska była wolna. Kolumna pomnika jest zwieńczona figurą orła białego, któremu do dnia dzisiejszego brakowało korony.

Szanowni Państwo
Dziś, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i w 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, staraniem Pana Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego orzeł biały otrzyma należną mu koronę.

Wśród nas są osoby, które starają się o władzę w administracji. Cieszy, że w naszej społeczności są osoby, które chcą bezinteresownie i z oddaniem służyć ojczyźnie, i budować suwerenną, niepodległą i bogatą Polskę.

Niech ta korona dzisiaj zwrócona orłowi białemu, za przyczyną mądrości i pracy narodu świeci jasnym blaskiem na Polskę i Europę.

Niech żyje Polska.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.